Onderwijs

Een leven lang leren geldt ook voor senioren

 

50-plussers zijn vaak ouder en grootouder. Ze willen dat hun (klein)kinderen een goede toekomst hebben. Goed onderwijs en passende jeugdzorg zijn daarom juist voor hen heel belangrijk. 50PLUS Maastricht vindt dat het volwassenenonderwijs in de stad verbeterd kan worden. Oudere leeftijdsgroepen hebben gemiddeld een lagere vooropleiding. Een van de manieren om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te versterken, is deelname aan scholing. Zodat ook zij in aanmerking komen voor een leven lang leren.

Onze doelstellingen

  • Maak kindcentra van minimaal 250 kinderen goed en veilig bereikbaar en verdeel ze gelijkmatig over de stad. Voer achterstallig onderhoud uit en zorg dat de centra een ventilatiecertificaat hebben.
  • Geef meer aandacht aan onderwijs voor 50-plussers. Maak ze vertrouwd met de vele mogelijkheden die de digitale wereld hun biedt.
  • Houd de keuzemogelijkheden in stand voor ouders en kinderen binnen het primaire en secundaire onderwijs.
  • Ga het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen zo veel mogelijk tegen.

Speerpunten 2022

Download een overzicht van onze speerpunten.

 

download
Download het
complete partijprogramma
l