Mobiliteit en bereikbaarheid

Veel Maastrichtenaren pakken elke dag de fiets. Blijf dat stimuleren.

 

Zo lang mogelijk mobiel blijven. Dat wilt u toch ook? Gelukkig er is er nu onder meer de e-bike. Die is populair onder 55-plussers en die populariteit blijft maar groeien. Ook in Maastricht, waar heel wat mensen elke dag de fiets pakken. Dan kunnen ze zonder al te veel inspanning genieten van de nabije en verre omgeving. In heel Nederland is het fietsverkeer de afgelopen tien jaar trouwens met maar liefst 60% toegenomen. Daartegenover staat dat ook Maastrichtenaren minder vaak gebruikmaken van het openbaar vervoer en de auto naarmate hun leeftijd vordert.

Doelstellingen voor parkeren

  • Voldoende aantrekkelijke parkeerfaciliteiten voor (leen)fietsen, scooters en brom- en snorfietsen aan de randen van de stad met goede verbindingen.
  • We zijn vóór de komst van Station-Zuid aan de Köbbesweg met voldoende parkeer- en pendelvoorzieningen naar de stad. En met een opstaphalte voor de trein van en naar Maastricht.
  • Een sterke vermindering van het aantal straatparkeerplaatsen. Daarvoor in de plaats komen fietsstallingen binnen de singels. Fietsen mogen niet op de stoep worden gestald. Dat moet streng worden gecontroleerd.
  • Parkeerplaatsen voor fietsen zijn belangrijker dan parkeerplaatsen voor gemotoriseerd verkeer.
  • Betrek de buurt bij het vinden van oplossingen als overlast ontstaat door diegenen die betaald parkeren willen vermijden

Doelstellingen voor mobiliteit

  • Maak een duidelijk overzicht van verkeersgevaarlijke (kruis)punten voor fietsers in Maastricht en breng daar verbetering in aan. Bij alle rotondes moeten dezelfde verkeersregels gelden.
  • Zorg voor een binnenstad met zo weinig mogelijk auto’s. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid. Veel inwoners van Maastricht genieten dan ook meer van hun omgeving. Maak wel een uitzondering voor mindervaliden en ouderen.
  • In Maastricht staat de fiets steeds centraler. Leg daarom meer en betere fietspaden aan. En maak het gemakkelijker om fietsen te stallen.
  • Onderhoud van trottoirs en wegen is belangrijk, vooral in de winter. Dat komt de veiligheid van alle inwoners van Maastricht ten goede. Dat geldt speciaal voor oudere inwoners die slecht ter been zijn.
  • Plaats straatmeubilair bij de halteplaatsen voor het openbaar vervoer.

Speerpunten 2022

Download een overzicht van onze speerpunten.

 

download
Download het
complete partijprogramma
l