Leefbaarheid, zorg en welzijn

Maatwerk waar het moet, geen maatwerk waar het kan

 

Op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn is 50PLUS Maastricht een voorstander van voorzieningen die zijn afgestemd op uw persoonlijke behoefte en belang. Maatwerk dus. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden om u te ondersteunen zonder dat daar een individuele maatwerkvoorziening aan te pas komt. De druk op het stelsel van zorg en welzijn kan worden verminderd door meer algemeen toegankelijke voorzieningen onder te brengen in de diverse stadwijken.

Onze doelstellingen

  • Creëer aantrekkelijke en veilige ontmoetingsplekken voor activiteiten rondom leefbaarheid, zorg en welzijn.
  • Geld dat is bestemd is voor zorg moet beschikbaar blijven voor zorg.
  • Maak een einde aan de marktwerking in de zorg. Zorgvragers, zorgtoekenners, zorgverleners en zorgtoezichthouders moeten onafhankelijk van elkaar opereren.
  • Maak duidelijke afspraken over de problematiek die de lokale overheid en de maatschappelijke instellingen op zich nemen.
  • De gemeente, corporaties, handhaving en ketenpartners zijn samen verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving. Als inwoner van Maastricht krijgt u de mogelijkheid overlast anoniem te melden.

Speerpunten 2022

Download een overzicht van onze speerpunten.

 

download
Download het
complete partijprogramma
l