Inkomen en koopkracht

De afgelopen tien jaar hebben gepensioneerden zo’n 20% aan koopkracht verloren

 

Het verlies aan koopkracht voor ouderen is onaanvaardbaar. Zeker als je bedenkt dat deze groep geen mogelijkheden heeft dat verlies nog aan te vullen. Net als het landelijke 50PLUS pleit 50PLUS Maastricht voor een dertiende maand AOW. Ook hebben we een plan gepresenteerd voor een nieuw en sterk vereenvoudigd belastingstelsel. Hierdoor verdwijnt een groot aantal heffingen, aftrekposten, toeslagen en kortingen. Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke persoonlijke korting voor iedere volwassene en een bedrag per kind. Wie een laag inkomen heeft, kan zelfs geld krijgen van de Belastingdienst.

Onze doelstellingen

  • Specifiek aandacht voor de armoedeval bij gepensioneerden. Al meer dan tien jaar heeft geen pensioenindexatie plaatsgevonden. Hierdoor is de koopkracht van deze groep sterk achteruitgegaan.
  • Laat inwoners van Maastricht proactief kennisnemen van diverse regelingen om hun koopkracht te verbeteren.
  • Geef speciale aandacht aan inwoners die onvoldoende digitale vaardigheden hebben.
  • Ondersteun inwoners die de dupe worden of zijn geworden van falend landelijk overheidsbeleid.
  • Onderzoek mogelijkheden om bijdragen in natura te geven aan inwoners die problemen hebben met het beheer van hun financiële middelen.

Speerpunten 2022

Download een overzicht van onze speerpunten.

 

download
Download het
complete partijprogramma
l