Armoede en schuld

Iedere inwoner van Maastricht moet kunnen deelnemen aan de samenleving

 

Armoede neemt toe. Ook in Maastricht. Voedselbanken staan onder grote druk. Inwoners die onder het sociaal minimum leven dreigen uit hun huis te worden gezet. Daardoor hebben ze veel minder kans om deel te nemen aan de samenleving. 50PLUS Maastricht maakt zich sterk voor iedereen in een maatschappelijke achterstandspositie. Daartoe werken we samen met de gemeente en overige instanties aan armoedebestrijding, het creëren van banen en assisteren we bij schuldhulpverlening. Onderwijs, gezondheid en eenzaamheid zijn andere belangrijke aandachtspunten.

Onze doelstellingen voor armoedebestrijding

  • Motiveer inwoners die met armoede te maken hebben om een beter bestaan te krijgen. Geef kinderen speciale aandacht via kindregelingen en andere ondersteunende maatregelen. Kijk daarbij ook naar de verantwoordelijkheden die vallen onder het ouderlijk gezag.
  • Alle lof voor de vrijwilligers van de voedselbanken. Toch moet het streven zijn dat iedereen voldoende geld heeft om goed voedsel te kopen.
  • Voedselbanken verdienen een goede huisvesting. De privacy van voedselbankgebruikers moet gegarandeerd zijn.
  • Voedselbanken moeten beschikken over ruim voldoende, gezond, gevarieerd en veilig voedsel.
  • Dak- en thuislozen hebben recht op steun van de gemeente. Diezelfde gemeente mag het gebruik van een postadres bij familie of vrienden niet ontmoedigen of weigeren.

Onze doelstellingen voor schuldhulpverlening

  • Corrigeer het verdienmodel van de schuldenindustrie bij schuldenproblematiek.
  • Zorg voor vroegtijdige signalering van schulden, zodat tijdig schuldhulpverlening wordt ingeschakeld.
  • Maak proactief bekend wat schuldhulpverlening inhoudt en bied die laagdrempelig en zonder wachttijden aan.
  • De kosten van schuldhulpverlening mogen niet hoger zijn dan het bedrag van de schulden.
  • Vermijd boete op boete voor de aanvrager van schuldhulpverlening.

Speerpunten 2022

Download een overzicht van onze speerpunten.

 

download
Download het
complete partijprogramma
l