Wie zijn we

In ons Maastricht tellen alle burgers mee en verbinden we generaties. 50PLUS Maastricht is een partij van meedoen.

Fractieleden
thumbnail
Bennie van Est
Gemeenteraadslid, fractievoorzitter: Veiligheid, Economie, Sport, Volkshuisvesting, Bestuur & ondersteuning. tel: 06-82154813, mail: bennie.vanest@gemeenteraadmaastricht.nl
thumbnail
Willy Bronckers
Burgerlid: Verkeer en Vervoer, Cultuur, Volksgezondheid en Milieu
thumbnail
Annemiek Meijer - Coninx
Burgerlid: Onderwijs, Sociaal Domein
thumbnail
Petra Moonen
Burgerlid: Economie Onderwijs Financien
thumbnail
Math Korpershoek
Fractieondersteuner: Verkeer en vervoer, Onderwijs, Volksgezondheid en Milieu
thumbnail
Felix Nicolai
Fractieondersteuner: Sociaal Domein (WMO)