11-07-2023

Opgepompte jaarcijfers en Sinterklaas spelen.

50PLUS heeft bij de eerste vergadering van onze nieuwe burgemeester kritische geluiden laten horen over de gepresenteerde jaarrekening 2022. Het college spiegelt een positief resultaat van 27,2 miljoen voor terwijl niet wordt vermeld dat dit voor 26 miljoen het resultaat is van de inzet van de algemene reserve (spaarpot).
Het daadwerkelijke resultaat is dus  1,2 miljoen, maar het college en de meerderheid van de raad besluit om bijna 7 miljoen te reserveren voor Muziekgieterij, Lumiere, MECC en het herstel van de walmuur. Deze keuzes verdienen naar de mening van 50PLUS een individuele behandeling en horen niet snel bij een behandeling van een jaarrekening toegekend moeten worden. Indien er vanuit de oppositie andere voorstellen komen dan blijkt er ineens geen geld meer voor te zijn.

De kaderbrief is niets meer geworden dan een coalitieakkoord 2.0 waar in het algemeen wordt gesproken met onduidelijke formuleringen zodat alle verschillen tussen coalitiepartijen worden gemaskeerd. Goede intenties echter zonder verifieerbare en concreet geformuleerde doelstellingen.