12-07-2022

Gemeenterekening 2021


In deze raadsvergadering werd de jaarrekening over 2021 behandeld. Vele fracties hadden weinig vragen en opmerkingen over het jaarverslag terwijl er alle aanleiding was om vragen te stellen. De jaarrekening kon pas met 2 verbeteringen op basis van de accountantscontrole worden goedgekeurd. Er is wel een positief saldo maar het college kan geen onderbouwing geven hoe dit tot stand komt en op dit lopende jaar een inhaalslag komt met meer kosten. Er was volgens 50PLUS niet voldoende onderbouwing van het resultaat.