13-06-2022

Coalitieakkoord 2022-2026

Maandag 13 juni werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De uitkomst van de formatie in Maastricht is een 7-partijencollege die een meerderheid van 25 zetels hebben (20 is nodig). Vreemd dat partijen die in de vorige periode meermaals tegen een zesde wethouder hebben gestemd nu geen problemen hebben om zelfs 7 wethouders te installeren. Vier jaar geleden begon de coalitie met 6 vijfde wielen. Omdat dit niet werkte begint met nu met 7 vijfde wielen.

Dit akkoord lezend vallen de vage formuleringen op. Door 50PLUS werden kritische vragen gesteld. Zo stelde 50PLUS de vraag waarom er een wethouder is met de portefeuille ouderenbeleid dit terwijl ouderen nagenoeg niet in het coalitieakkoord worden genoemd. Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord in de gemeente raad trad vreemd genoeg dhr. Frans Bastiaens op als woordvoerder van de coalitievormende partijen. “Het coalitie akkoord moet ook als een hoofdlijnenakkoord worden gezien”. Dit werd verdedigd door te zeggen dat niet alles is dichtgetimmerd. Een eerste indruk is dat het ‘pluche’ voor sommige partijen belangrijker lijkt dan een duidelijke programmatische keuze.
Op het gebied van burgerparticipatie grijpt de coalitie terug op de werkwijze van enkele jaren geleden, zelfs door 50PLUS geïnitieerd. Voor 50PLUS Maastricht blijft speerpunt: Het vertrouwen van de burger in de gemeentelijke politiek te vergroten.

Conclusie: een zwak akkoord zonder een stevige financiële onderbouwing in deze onzekere tijd waarbij het meer om de wethoudersposten gaat dan om de inhoud.