22-02-2022

Over het graf regeren

STADSVISIE, PRESTATIEAFSPRAKEN, DENOMINATIE LVO
In de laatste vergaderingen werd door de huidige gemeenteraad enkele besluiten genomen, die met name op de komende raadsperiode betrekking hebben. 50PLUS noemt dit of je eigen graf regeren. Eerst werden de verschillende visies 2040 vastgesteld. Iets waarin in de komende raadsperiode de eerste nadere uitwerking van moet komen. Over de prestatieafspraken 2022-2026 werd in de raadsvergadering van januari beslist. Dit terwijl zeker op het gebied van woningbouw veel te doen is maar de meeste partijen drukte dit besluit erdoor.
Ten aanzien van de denominatie LVO werd het nog bonter gemaakt. Nadat de benodigde stukken niet op tijd door de wethouder waren aangeleverd werd dit niet op de agenda geplaatst. Daarna werd eerst door de wethouder getracht dit onderwerp alsnog op de agenda te krijgen. Toen dit mislukte werd de coalitiepartijen ingeschakeld om dit tegen de eigen regels alsnog op de agenda te krijgen. De dictatuur van de meerderheid deed weer zijn werk. Daarna werd na een ingezonden brief het onderwerp alsnog van de agenda gehaald. Dit onderwerp is voor de komende raadsperiode belangrijk en daarom vond 50PLUS dat de nieuwe raad erover moest beslissen. 50PLUS is van mening dat het huidige voorstel de keuzevrijheid van onze kinderen en hun ouders beperkt en afhankelijk is van keuzes die LVO maakt. Dit lijkt ons niet wenselijk 50PLUS blijft van mening dat in de stad van Sint Servaas er een katholieke middelbare school moet zijn.