22-02-2022

Onderzoek nachtleven Maastricht

MOTIE ONDERZOEK NACHTLEVEN
OP 22 februari werd een motie ingediend om een onderzoek en een plan van aanpak om het nachtleven te bevorderen. 50PLUS maakte zich veel zorgen dat dit plan van aanpak ten koste zou gaan van de leefbaarheid van de inwoners die niet zouden deelnemen aan het nachtleven. Het college vertegenwoordigt door de burgemeester stond positief tegen de motie echter met een uitleg die niet was beschreven in de motie. Omdat wederom de grote partijen CDA, GroenLinks, D66 en VVD deze motie wilde gaan steunen heeft 50PLUS het initiatief genomen gesteund door de PvdA om de indiener te vragen de motie aan te passen, zodat er een breder draagvlak zou ontstaan en de leefbaarheid van de niet-deelnemers aan het nachtleven gewaarborgd wordt. Deze aanpak is gelukt met dank aan de oorspronkelijke indieners. Hierdoor werd deze motie bijna unaniem aangenomen en niet zoals De Limburger vermelde door een toezegging van de burgemeester.