16-11-2021

Hou je aan de spelregels voor burgerparticipatie

50PLUS heeft veel energie gestoken en vaak samen met het college opgetrokken en samengewerkt bij het onderwerp burgerparticipatie.
Echter bij dit het voorliggende startdocument was deze samenwerking er niet. 50PLUS heeft grote moeite met de negen stellingen in het startdocument. Het is te negatief geformuleerd en te zeer op de ambtelijke organisatie gericht. 

Voor 50PLUS blijft gelden:
1. Zorg dat je burgerparticipatie voldoet aan de 10 spelregels zoals deze door de ombudsman en de Nederlandse gemeenten zijn vastgelegd.
2. Richt je organisatie zodanig in dat je kunt aantonen dat je aan de spelregels kunt voldoen
3. Onderzoek in hoeverre je deze spelregels deze snel kunt implementeren.

Dit is een beter uitgangspunt om een begin te maken om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen. Jammer genoeg is  het de afgelopen periode met dit college niet gelukt. Het blijft voor 50PLUS een speerpunt echte resulataten te boeken op dit gebied.