09-11-2021

Hoe lezen wij de Begroting 2022

Verbazingwekkend dat veel partijen in de Maastrichtse gemeenteraad de “positieve” cijfers, die door het college gepresenteerd worden, als gesneden koek aannemen. Er wordt een positief resultaat vermeld van 4,6 miljoen. Wel wordt 9,8 miljoen lasten ten laste van de algemene reserve gebracht. Het vermogen daalt dus met 5,2 miljoen. Ook moet er flink worden ingegrepen in de eigen organisatie. Hiervoor wordt 5,0 miljoen uitgetrokken. 50PLUS Maastricht vindt dit alles geen juiste voorstelling van zaken. Het begrotingsdebat werd verder gedomineerd door de discussie of er meer fte’s beschikbaar moesten komen voor handhaving. 50PLUS heeft de indiener van het amendement nog geprobeerd te overtuigen om in het amendement bij handhaving in de begroting een PM post op te nemen, hetgeen door de burgemeester werd gesteund. In de raadsvergadering van december zou de capaciteit uitgebreid kon worden. De PM post werd wel opgenomen echter, een ander beslispunt werd niet aangepast helaas! Met als gevolg dat er geen meerderheid was voor het amendement. Een ander onderwerp was de discussie over geheimhouding bij besloten vergaderen. De rekenkamer heeft naar aanleiding van een voorstel van 50PLUS een zeer goed rapport opgesteld waarin gesteld wordt dat de term ‘vertrouwelijkheid’ voor verwarring zorgt.