12-09-2021

Trega-Zinkwit en Limmel

In het extra raadsdebat werd de stand van zaken naar aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot de aanvraag van Maaszicht ontwikkeling (Leeijen) behandeld.
50PLUS vroeg het college waarom de informatie zo lang duurde voordat het de gemeenteraad bereikte. Er kwam slechts een algemeen antwoord.
Een van de moties vroeg om een voorbereidinsbesluit te nemen. De fractie van 50PLUS heeft overwogen of het verstandig was om deze motie mee in te dienen. Uit de berichten van het college en uit de publicaties uit de krant bleek dat nog veel onduidelijk was omtrent de voor- en nadelen hiervan. 50PLUS wilde deze vragen stellen om een definitief besluit te nemen. Verrassend bleek dat het college al een voorbereidingsbesluit had klaarliggen om te behandelen in de vergadering. In de vergadering werd duidelijk dat er ook nadelen aan het voorbereidingsbesluit zitten en dit werd door de wethouder toegelicht.  Zowel het voorstel als beide moties werden met algemene stemmen aangenomen, waardoor de kans op woningbouw toeneemt indien de huidige aanvraag wordt afgewezen of ingetrokken. Blijft de mening dat het college te traag en te laat heeft geacteerd om dit voorstel aan de raad voor te leggen en dat voor de zoveelste maal het college te naïef is geweest.