25-05-2021

Leefbaarheid in wijken

In de raadsvergadering van 25 mei werd gesproken over de leefbaarheid in woonwijken. Woningen worden verbouwd en vervolgens komen er bewoners wonen met een andere
levenswijze. Menigmaal ontstaan er conflicten met de oorspronkelijke bewoners. Een motie om te onderzoeken of de gemeente Maastricht aan deze problematiek een einde kan maken
werd door de coalitie van tafel geveegd. De coalitiepartijen wachten liever op een evaluatie begin volgend jaar, waarschijnlijk na de verkiezingen. De problemen die zich tot die tijd
voordoen, neemt men voor lief. 50PLUS bracht in dat het bij het college van B&W - en de coalitiepartijen ontbreekt aan ieder gevoel van urgentie.