03-11-2020

Winkels open op 2e kerstdag

3 november werd in de gemeenteraad de motie behandeld van PVM, 50PLUS en PvdA tegen het besluit van het College van B&W om de winkels met 2e Kerstdag te openen. Bennie van Est bracht namens 50PLUS in dat dit haaks staat op de adviezen van het kabinet en RIVM. “Het college geeft hier echt het verkeerde voorbeeld”. De coalitiepartijen CDA, SPM, GL, VVD, D66, sloegen alle argumenten in de wind en stemden helaas tegen deze motie.