04-06-2021

Tram Hasselt-Maastricht

STOPPEN MET DE TRAM MAASTRICHT – HASSELT

2 Juni was er een debat over het project tram Maastricht – Hasselt. Dit was mede door 50PLUS aangevraagd omdat in de Belgische media had gestaan dat het project maar 1 inschrijver had bij de aanbesteding en dat er een overschrijding was van 58 miljoen. Aangezien er bij aanbesteding geen openbaarheid is op onder andere financiële gegevens omdat dit de gemeentelijke belangen ernstig schaadt. In het debat is veel informatie gegeven en de wethouder heeft aangegeven dat voor raadsleden alle informatie beschikbaar is.
Helaas wordt in de media te veel de nadruk gelegd of je voor of tegen de tram bent. Ook enkele andere politieke partijen benadrukken dit. Het laatste besluit is hierover op 6 maart, twee weken voor de verkiezingen, genomen door de vorige raad. Na bestudering van de stukken blijkt dat het besluit om te stoppen met de tram niet in de getekende contracten is voorzien. Een dergelijk besluit is niet anders dan contractbreuk met de andere partijen waardoor vele schadeclaims zullen volgen. 50PLUS is in tegenstelling tot de wethouder niet overtuigd van de zinvolheid van het project, maar vindt het gezien de contractuele afspraken het onverantwoord om de wethouder te verzoeken het project te beëindigen.

Geheimhouding
50PLUS heeft bezwaar gemaakt dat het vaststellen van de agenda niet in de openbaarheid heeft plaatsgevonden. Dit had ook volgens het rekenkamerrapport over geheimhouding ook gemoeten. De burgemeester heeft dit ook onderkend en 50PLUS gaat er vanuit dat het een volgende keer wel op de juiste weg gaat met zoveel mogelijk transparantie.