11-12-2020

Functioneren Gemeenteraad

Werkwijze, spreektijden en fractievergoedingen

Het functioneren van de gemeenteraad Maastricht is voor verbetering vatbaar. Velen voelen dat er iets zou moeten veranderen. De burgers hebben het gevoel dat ze weinig gehoord worden. In de informatieronde worden politieke uitspraken gedaan, bij de raadsronde worden nog veel te veel technische vragen gesteld en in de raadsvergaderingen worden de discussies soms uit de weg gegaan omdat dit al in de raadsronde is geweest. Dat onze inwoners de draad af en toe kwijt zijn is goed te begrijpen.

In de vergadering van 8 december heeft de gemeenteraad een werkgroep die een voorstel van een informele werkgroep verder uitwerken.
Fractievoorzitter Bennie van Est heeft deel uitgemaakt van de informele werkgroep.

Op 8 december werd besloten om spreektijden in te voeren. Dit zeer tegen de zin van 50PLUS. Op deze wijze worden de mogelijkheden voor de oppositiepartijen verder ingeperkt.
Een kwantitatieve oplossing voor een kwalititatief probleem. 50PLUS blijft van mening dat de voorzitter van de vergadering hierbij een zeer belangrijke rol heeft en hier meer op ingezet zou moeten worden.

Op 15 december wordt waarschijnlijk besloten om de vaste vergoeding per fractie te verlagen met € 1500. Dit betekent dat de kleine fracties (merendeel oppositie) procentueel veel meer inleveren dan de grote fracties die de coalitie vormen. Wederom een beperking van de mogelijkheden van de democratische besluitvorming.