19-01-2021

Welkom op onze nieuwe website

50PLUS Maastricht heeft een nieuwe stap gemaakt in de communicatie met zijn potentiële kiezers. Op deze manier kunnen we duidelijk maken waar we voor staan en hoe we proberen de belangen van de inwoners van Maastricht te behartigen. Er is getracht om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken. We houden ons altijd aanbevolen voor verbeteringen. Mocht u opmerkingen of suggesties hebben dan stuur deze naar info@50plusmaastricht.nl