15-05-2024

MVV en het WHAO traject

50PLUS werd benaderd of onze fractie als een standpunt heeft ingenomen ten aanzien van het WHAO traject. De bijbehorende stukken werden gisteren tijdens de domeinvergadering gepubliceerd. De fractie van 50PLUS wil pas een oordeel vellen na goede bestudering van alle documenten. Ons gemeenteraadslid heeft op de eerste dag kennis genomen van de geheime stukken en dit leidt wellicht nog tot aanvullende vragen.

50PLUS heeft als uitgangspunt dat het niet de taak is van de gemeentelijke overheid om een betaald voetbal organisatie te subsidiëren.
De fractie van 50PLUS hecht aan een zorgvuldige afweging van belangen en hierbij speelt de vraag of er een realistische toekomstperspectief voor MVV is, zonder dat de gemeente met extra kosten wordt geconfronteerd.